Miljøpolitik

Andersen Biler A/S tilstræber at tilrettelægge det daglige arbejde under hensyntagen til at skåne miljøet og vores medarbejder i videst mulige omfang. Derfor har vi defineret en miljøpolitik som er tilgængelig for vores kunder, medarbejdere og andre interessenter.

Miljøpolitikken skal bidrage til at sikre, at vi som virksomhed konstant har fokus på at minimere Andersen Bilers miljøaftryk og det således er et fast integreret element i både de langsigtede og dagligdags beslutningsprocesser.

Vi bestræber os på at minimere vores miljøaftryk ved:

-          At sortere og håndtere affald korrekt

-          At vurdere leverandørers hensyntagen til deres miljøaftryk

-          At vores driftsanlæg løbende optimeres med energibesparende investeringer

-          At vi optimerer vores ejendommes varme-, el- og vandforbrug

-          At alle medarbejdere er oplyst om deres egen påvirkning på virksomhedens miljøaftryk

-          At vi løbende søger ny viden på området

 

I Andersen Biler bliver der hele tiden arbejdet på at optimere og sænke energiforbruget. Andersen Biler A/S benytter os som rådgivende partner omkring projekter i deres bygningsmasse. Når vi ombygger og ændre i bygningerne, bliver der altid arbejdet med muligheder for at nedbringe vores energiforbrug og/eller at skifte til mere miljøvenlige teknologier. Vi har på alle lokationer hvor det er muligt skiftet til fjernvarme. Vi har på alle værksteder udskiftet gammeldags ventilation med genvindingsanlæg. Vi udskifter løbende belysningsanlæg så vi har et lavere wattforbrug pr. kvadratmeter og får det tilsluttet automatik, sådan at lyset slukker når lokalerne ikke anvendes. I forbindelse med ombygninger bliver der efterisoleret og skiftet vinduer.

Citat: Jan Darville – godEnergi

Andersen Biler er grundet virksomhedens størrelse udvalgt til at få foretaget obligatoriske energisyn, varetaget af Energistyrelsen. Inden udgangen af 3. kvartal 2018 vil der således foreligge energisynsrapporter på samtlige af Andersen Bilers matrikler.

 

Ved spørgsmål til vores miljøpolitik kan Økonomidirektør Jesper Blom kontaktes på jbl@andersenbiler.dk